.NET Fringe Japan 2016

.NETFringeJapanは日本版の.NETFringe(http://dotnetfringe.org/)です。.NETFringeJap