Google Cloud Platformで無料枠が強化されたぞい - Qiita

#TL;DR |強化対象 |強化内容 | |:----|:----| |試用期間 |2ヶ月→12ヶ月(額は$300のまま)| |Compute Engine| f1-micro(最小インスタンス) x1 無料化(US regionsの...