MacにNode.js環境を作る(nodebrew) - Qiita

## 環境 * Mac OS X 10.11.3 * zsh ## homebrewのnodeモジュールをアンインストール homebrewのnodebrewがすでに入ってる場合はアンインストール ```sh $ brew un...