Amazon AlexaとPhilips Hueを連携させる - Qiita

Philips HueとはLedの電球で、Wi-Fiに接続できスマフォや専用のスイッチから操作できるものです。 ![image-hue-pack.jpg](https://qiita-image-store.s3.amazonaws....