pixiv - Qiita

```rb pixiv = "Pixiv".downcase! ``` ```php $pixiv = strtolower("PIXIV"); ``` 転んでも泣かない。私からは以上です。 [`p(ixi)v`](http://...