Chi phí du học nước nào rẻ nhất và đắt nhất thế giới?

Times Higher Education vừa đưa ra danh sách các nước có chi phí du học rẻ nhất và đắt nhất trên thế giới.