"ریتم آزادی"؛ مهرداد آسمانی برای غنچه قوامی می خواند

یک فصل از دستگیری غنچه قوامی، شهروند جوان ایرانی بریتانیایی در ایران می گذرد. اخیرا مهرداد آسمانی، هنرمند ایرانی مقیم آمریکا هم برای غنچه قوامی و ورود زنان به استادیوم های ورزشی، ترانه‌ای با نام ریتم آزادی خوانده. بهزاد بلور با او گفتگویی کرده است.