CBS - Copenhagen Business School

En af Danmarks største højere læreanstalter og ligeledes en af de største business schools i Europa.