ผักตบชวาแน่นแม่น้ำมูลน้อย กระทบปลากระชัง-ลอยตาย

ชาวบ้านหลังวัดท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี ร้องสื่อ หลังผักตบชวาลอยปกคลุมผิวน้ำแม่น้ำมูลน้อยเป็นระยะทางยาวกว่า 300 เมตร ส่งผลให้ปลากระชังที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ลอยตายจำนวนมาก เพราะขาดออกซิเจน จน และน้ำเริ่มส่งกลิ่นเหม็น หวั่นกระทบต่อการผลิตประปา