Đỉnh Phong | Bò Úc & Trừu Tươi HCM & Hà Nội | Quality Butcher VN

Hệ thống Đỉnh Phong cung cấp sỉ và lẻ thịt bò, thịt trừu (cừu) tươi ngon như người Úc được trên đất Úc. Australian Butcher supplying top quality meat in Vietnam