Glenn Cronkhite(クロンカイト)/トランペット/Trumpet/ケース/Joy Brass/

Glenn Cronkhite(クロンカイト)/トランペット/Trumpet/ケース/Joy Brass/