Qt-BSch3V Modifiedの詳細情報 : Vector ソフトを探す!

回路図エディタ Qt-BSch3V に多少の改造を施し、Mac OS X用にビルドしたもの