Shougo/denite.nvim

denite.nvim - :dragon: Dark powered asynchronous unite all interfaces for Neovim/Vim8