Shougo/unite.vim

unite.vim - :dragon: Unite and create user interfaces