VimFx/config-file.md at master · akhodakivskiy/VimFx · GitHub

VimFx - Vim keyboard shortcuts for Firefox