ericoc/zabbix-slack-alertscript

zabbix-slack-alertscript - Zabbix AlertScript for Slack.com chat