inokappa/moto-fuyuki

moto-fuyuki - Python moto sample