GitHub - kikumoto/fluent-agent-hydra: A Fluentd log agent.

fluent-agent-hydra - A Fluentd log agent.