massa142/gotebu

gotebu - Command Line Client for Hatena Bookmark HotEntry