prezto-inactive-community-fork/prezto

prezto - THIS FORK HAS SHUT DOWN – use the original!