Steam Community :: Group :: Mohimohi Server

※サーバーブラウザのタグ検索でmohimohiと入れることで見つけることが出来ます。 解説画像:https://i.imgur.com/uCnhU0i.png [JP]Mohimohi Bhop Server #1[FastDL] connect nsv.azplex.jp:27015 [JP]Mohimohi Surf Server #1[FastDL] connect nsv.azplex.jp:27016 禁止事項 1. ゲーム内VCを使用して他人を不快にするよう…