FUJI Wifi (@FUJIWifi3776) | Twitter

The latest Tweets from FUJI Wifi (@FUJIWifi3776). モバイルWi-Fiルーターレンタルの 【FUJI Wifi】です☆ 🗻月額3696円~! 🗻解約金手数料なし☆4G/LTEでいつも快適!ぜひ一度ご利用くださいませ!. 日本 東京