Saigon Tech Startup Fest

Ngày hội việc làm tại các dự án khởi nghiệp ở Việt Nam Được tổ chức bởi Startup và vì lợi ích của Startup.