「LG V10」レビュー (開封・外観編)―2画面・2フロントカメラ搭載で変態仕様のハイエンド機

LG V10・LG-H961N(香港モデル)を購入したのでレビュー。今回は、開封・外観編となります。 LG V…