سران ایران و انگلیس برای نخستین بار پس از انقلاب دیدار کردند

نخست وزیر انگلیس در دیدار با روحانی موضوع حل مسائل شهروندان ایرانی-انگلیسی، نظیر غنچه قوامی را مطرح کرد و تاکید کرد که چنین مسائلی بر چهره ایران در انگلیس تاثیر گذاشته است