Những nông sản Việt 'đắt như vàng' khi xuất sang Nhật - VnExpress Kinh Doanh

Thanh long vào Nhật có giá 200.000 đồng một kg, xoài 100.000 đồng một trái, tía tô 700 đồng mỗi lá nếu qua được quy trình kiểm tra nghiêm ngặt.