Port Sacevo,Phantasmagoria

近未来篇「ほうき星町」シリーズ外伝「蒼の世紀」より。港でデートな少女百合まんが