Việt Nam đứng đâu trong bản đồ du lịch ASEAN? - VnExpress

Du lịch Việt Nam đứng đầu về mức độ cải thiện thứ hạng trong ASEAN năm 2016 nhưng còn thua kém nhiều so với Thái Lan, Malaysia, Singapore.