Mở rộng trải nghiệm cà phê Starbucks tại Hải Phòng

Starbucks Việt Nam vừa công bố khai trương cửa hàng Starbucks đầu tiên tại Hải Phòng. Starbucks Trần Phú là cửa hàng thứ 29 tại Việt Nam.