سخنگوی قوه قضاییه: بازداشت غنچه قوامی ربطی به ورزش ندارد - BBC News فارسی

سخنگوی قوه قضاییه ایران، گفته است که بازداشت غنچه قوامی، شهروند ایرانی-بریتانیایی ربطی به ورزش ندارد. خانم قوامی ۸۵ روز پیش و پس از رفتن برای تماشای یک مسابقه والیبال مردان در ایران ستگیر شد.