"ریتم آزادی"؛ مهرداد آسمانی برای غنچه قوامی می خواند - BBC News فارسی

یک فصل از دستگیری غنچه قوامی، شهروند جوان ایرانی بریتانیایی در ایران می گذرد. اخیرا مهرداد آسمانی، هنرمند ایرانی مقیم آمریکا هم برای غنچه قوامی و ورود زنان به استادیوم های ورزشی، ترانه‌ای با نام ریتم آزادی خوانده. بهزاد بلور با او گفتگویی کرده است.