غنچه قوامی سه‌شنبه محاکمه می‌شود

وکیل‌مدافع غنچه قوامی با اشاره به گذشت 100 روز از بازداشت موقت موکلش گفت: قرار است در هفته آینده دادگاه موکلم برگزار شود.