Cười ngoác miệng với những “đội quân bê tráp lầy lội nhất Việt Nam

Không chỉ đội bê lễ ăn hỏi lầy lội mà ngay cả cô dâu cũng diễn sâu cực chất!