เพลงดีสี่ภาค : มหาลัยวัวชน (English version) - วงพัทลุง

เมื่อเพลงบ้านๆ ของเด็กบ้านๆ เพลงนี้คิดอยากโกอินเตอร์ จึงมีเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเกิดขึ้น