Akatsuki Internship|エンジニア採用情報|株式会社アカツキ(Akatsuki Inc.)

エンジニア向けアカツキインターンシップ開催!実際に運用されているゲームプロジェクトに配属され、エンジニアを始めとするアカツキのメンバーと一緒に働く就業型のインターンシップです。