AWS Data Wranglerを使って、簡単にETL処理を実現する | Amazon Web Services

2019年9月、Github上にAWS Data Wrangler(以下、Data Wrangler)が公開さ […]