BIT VALLEY 2018

2018.9.10 mon SHIBUYA 「世界の新技術拠点SHIBUYA」発のカンファレンス、BIT VALLEY 2018