Crystal の名前付き引数は自然に書けてつらくない

これは「Ruby脳にはCrystalつらい Advent Calendar 2015」の25日目の記事です。 qiita.com Ruby の名前付き引数の例です。 def hoge(a, b=1, c: 2) p [a, b, c] end hoge(123) #=> [123, 1, 2] hoge(123, 456) #=> [123, 456, 2] hoge(123, c: 789) #=> [123, 1, 789] hoge(123, 456, c: 789) #=> [123, 456, 789] a は通…