JuliaEditorSupport/julia-vim

julia-vim - Vim support for Julia.