Shougo/denite.nvim

:dragon: Dark powered asynchronous unite all interfaces for Neovim/Vim8 - Shougo/denite.nvim