denisenkom/go-mssqldb

Microsoft SQL server driver written in go language - denisenkom/go-mssqldb