yunyun0419/YaneuraOu

YaneuraOu is the World's Strongest Shogi engine(AI player) , WCSC29 1st winner , educational and USI compliant engine. - yunyun0419/YaneuraOu