Menu | Guu Izakaya - Pioneer of Izakaya in Vancouver, Toronto

Select Location: Guu Original / Thurlow Guu Garlic / Robson Guu with Otokomae / Gastown Guu Garden / Nelson Guu Kobachi / Denman Guu Izakaya Toronto / Parkdale Original Guu Original / Thurlow Lunch Menu (pdf) Dinner Menu (pdf) Drink Menu (pdf) Location Get a Table Garlic Guu Garlic / Robson Lunch M…