Honda新型CR-V|1.5Lターボ搭載|2018年8月31日発売

ホンダは、5代目CR-Vを2018年8月31日発売開始。