vSphere仮想マシンハードウェアバージョン互換性

vShpereには仮想マシンハードウェアバージョンがあります VMware Knowledge Base 仮想マシンハードウェアバージョンの互換性 仮想マシンハードウェアバージョン互換性を下記します ESXi/ESX のバージョン バージョン 13 バージョン 11 バージョン 10 バージョン 9 バージョン 8 バージョン 7 バージョン 4 vCenter Server …