Máy thông dịch Iflytek Xiao | Ngôn Ngữ Dịch - Tiếng ANH - Tiếng TRUNG

Máy phiên dịch Iflytek Xiao là thiết bị được sản xuất hỗ trợ người dùng dịch 2 ngôn ngữ chính là tiếng Trung và tiếng Anh. Iflytek Xiao đáp ứng yêu cầu cao...