Klaus Jones 7'3 Hullomatic入荷!

Klaus Jones 7'3 Hullomatic Klaus Jones 7'3 Hullomaticalternative-mart.com Klaus Jonesの Hullomaticが入荷しました! こちらはハル入門者に適した ボリュームと扱い易さを併せ持つ モデルになっております。 詳しくは前回記事もご参照くださいw naminorimatome.hatenablog.com Klaus Jones 7'3 Hullomatic ワイデス…