Yarukinai.fmファンクラブ|Hiroki Hatsushika

■なにをするサークルか Yarukinai.fmをサポートするサークル ■活動方針や頻度 毎日 ■どんな人に来てほしいか Yarukinai.fmが好きな人 ■どのように参加してほしいか Yarukinai.fmを一緒に盛り上げてほしい