[UE4]InstancedStaticMeshのInstanceIDを何とかしてマテリアルで取得する - Qiita

Unreal Engine 4 (UE4) Advent Calendar 2018の12月10日の記事です。[UE4]InstancedStaticMeshのInstanceIDを何とかしてマ…