Google HomeとNatureRemoをIFTTTに連携してみる - Qiita

# Google Homeについて 先日、GoogleHomeが日本でも発売されました。 https://store.google.com/product/google_home?hl=ja 「OK, Google」または「ねえ...